NEW HOLLAND FOUNDATION

Vanaf het eind van de 16de eeuw zochten Nederlanders naar handelsmogelijkheden overzee. Er werden koloniën, handelsposten en forten opgezet in Amerika, Afrika, Azië en Australië. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw werd in Brazilië de kolonie ‘Nieuw Holland’ gesticht, waarnaar de naam van deze Stichting verwijst.

De New Holland Foundation heeft ten doel:
* Het bevorderen van onderzoek naar, en het bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands cultureel erfgoed overzee. Onder dit erfgoed wordt verstaan het geheel van objecten met een militaire-, handels- of civiele achter- grond alsook archieven.
* Het bevorderen van onderlinge culturele betrekkingen tussen Nederland en de betrokken landen. Op deze manier hoopt de stichting voor een zo breed mogelijk (internationaal) publiek bij te dragen aan een beter begrip van de culturele invloed die Nederland en gebieden overzee op elkaar hebben (gehad).

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
* Het stimuleren van onderzoek op het gebied van cultureel erfgoed overzee.
* Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen Nederland en de landen waarmee Nederland een gemeenschappelijk verleden heeft.
* Het geven van adviezen aan (inter)nationale culturele instellingen.
* Het stimuleren van internationale culturele samenwerkingen op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst, film etc.
* Het verspreiden van verzamelde kennis onder een breed publiek via internet, door het uitbrengen van publicaties en door het organiseren van lezingen, conferenties, rondleidingen, excursies etc.

Organisatie