2015: Atlas of Dutch Southern Africa. Call for partners

In navolging van de ‘Atlas of Dutch Brazil’ en de ‘Atlas of Dutch North America’, gaat de New Holland Foundation (NHF) nu werken aan de ‘Atlas of Dutch Southern Africa’. In dit geval wordt met ‘Southern Africa’ of Zuid-Afrika de Republieken van Zuid Afrika, Mozambique, Madagaskar, Mauritius en Sint-Helena bedoeld. Het doel van het project is om een inventarisatie te maken van forten en verdedigingswerken die in de 17de en 18de eeuw door de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) zijn gebouwd. De NHF is van plan internationale partners samen te brengen om kennis uit te wisselen op het gebied van geschiedenis, archeologie en het behoud van deze forten en verdedigingswerken in de hoop de aandacht te vergroten voor het historische belang van deze bouwwerken. Op deze manier wil de Foundation bijdragen aan de verbetering van economische en culturele betrekkingen tussen Nederland en de landen waar zij een verleden mee deelt.

Als u werkt met gemeenschappelijk cultureel erfgoed in Zuidelijk Afrika of in een ander veld dat gerelateerd is aan dit onderwerp, laat het ons weten zodat we de mogelijkheden van een eventuele samenwerking kunnen bekijken.

Bezoek ook: https://www.linkedin.com/grp/post/8210357-5999873144486187009