New Holland Foundation


Stichting voor Gemeenschappelijk Erfgoed

Vanaf het eind van de 16de eeuw zochten Nederlanders naar handelsmogelijkheden overzee. Er werden koloniŽn, handelsposten en forten opgezet in Amerika, Afrika, AziŽ en AustraliŽ. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw werd in BraziliŽ de kolonie 'Nieuw Holland' gesticht, waarnaar de naam van deze Stichting verwijst.

De New Holland Foundation heeft ten doel:
* het (doen) bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en het bewerkstelligen van het behoud van, Nederlands cultureel erfgoed overzee. Onder dit erfgoed wordt verstaan het geheel van objecten met een militaire-, handels- of civiele achtergrond alsook archieven.
* bij te dragen aan een beter begrip van de invloed die Nederland en gebieden overzee op elkaar hebben (gehad)

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
* het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de betreffende gebieden zodat een bijdrage kan worden geleverd aan beter inzicht en/of behoud van voormeld Nederlands cultureel erfgoed
* het bijeenbrengen van documentatiemateriaal over, alsmede het (doen) verrichten van studiŽn met betrekking tot Nederlands cultureel erfgoed overzee
* het geven van adviezen aan instellingen of personen die historische monumenten, die een relatie hebben met voormeld Nederlands cultureel erfgoed, beheren of bezitten, met betrekking tot hun wettelijke bescherming, beheer, gebruik en instandhouding
* het instellen van commissies voor verschillende onderzoeksgebieden
* het geven van voorlichting door het organiseren van lezingen, congressen, rondleidingen etc.