2017: Publicatie O.F.Hefting: Nederlandse forten in ‘de West’

‘Zodra de Nederlanders hun handelsposities in het Atlantische gebied gingen innemen, bouwden zij overal handelsposten en forten. Afhankelijk van de
omstandigheden, en de vijandelijkheden van lokale bewoners of Europese concurrenten, versterkten zij hun vestiging. In West-Afrika bouwden zij sterke
forten die de aanvoer van slaven en lokale producten veilig moesten stellen. De eerste handelsposten langs de Amazone en Hudson en op de Wilde Kust hadden
daarentegen alleen een verdediging met aarde en palissaden tegen de indianen en wilde dieren.’

In: ‘Verre forten, Vreemde kusten’

Klik hier voor het volledige artikel.

De bundel bestellen? Klik dan hier.