Nieuwsbrief september 2022

Hierbij sturen we u het New Holland News 2022 van de New Holland Foundation (NHF). De coronacrisis is de afgelopen twee jaar van grote invloed geweest op de activiteiten van de New Holland Foundation (NHF). Het thuiswerken en de fysieke afstand hebben er echter niet voor gezorgd dat de New Holland Foundation tot stilstand is gekomen, integendeel. In 2021 en 2022 werden voor de New Holland Foundation nieuwe stappen gezet voor het uitdragen en onderzoeken van Nederlands erfgoed overzee.

Lees hier de nieuwsbrief!