nieuw boek over de Nederlandse kolonie in Brazilië

Onlangs is het boek ‘Amsterdam’s Atlantic‘ over de Nederlandse kolonie in Brazilië van Michiel van Groesen verschenen.

In 1624 stichtte de West Indische Compagnie een kolonie in Brazilië die  al na 30 jaar  weer overging in Portugese handen. De kolonie was de eerste protestante kolonie in Zuid-Amerika.Dit was een belangrijk feit in het vroegmoderne Europa en vormde de basis voor een levendige opkomst van berichtgeving in de vorm van drukwerk.

In het boek  ‘Amsterdam’s Atlantic’ gaat historicus Michiel van Groesen in op hoe de opkomst en snelle ondergang van Nederlands Brazilië zorgde voor een levendige publieke discussie die gecentreerd was rond de Nederlandse hoofdstad. Amsterdam vormde het centrum van nieuws over de Atlantische wereld en nieuwsfeiten over Brazilië genereerden veel ophef in de stad. Deze ophef klonk na in geheel Europa. In het begin werd de informatiestroom succesvol in de hand gehouden door de directie van de WIC. Toen echter de Portugese suikerplantage-eigenaaren in opstand kwamen tegen het Nederlandse regime en verhalen over vermeende corruptie hun opgang deden, verloor de directie van de WIC de grip op de media en de berichten verspreidden zich zonder enige controle. Gevoed door de machtige lokale media werden de discussies over Brazilië zo beladen dat de Amsterdamse autoriteiten uiteindelijk hun steun aan de kolonie introkken.

Het einde van Nederlands-Brazilië, dat door een Nederlands besluit veroorzaakt werd, is lang gezien als een uitzondering op de grotendeels liberale periode in de Nederlandse geschiedenis en is vervolgens door generaties historici niet op de juiste waarde geschat. ‘Amsterdam’s Atlantic’ zet Nederlands-Brazilië terug op de voorpagina en betoogt dat de manier waarop Amsterdam de media vorm gaf een sleutel was  tot de vorming van de publieke opinie in Europa.

Het boek (in het Engels) is met korting te bestellen via dit formulier.