2015: Jaap Jacobs, Atlas of Dutch North America

Nederlandse koloniale forten in Noord-Amerika, 1614 – 1676

Historisch onderzoek in Nederland en de Verenigde Staten

Bijdrage aan ‘The Atlas of Dutch North America’:

PDF Dutch Colonial Fortifications in North America