2002: Hefting, O.F.

Fort Oranje boven. Inventarisatie van historische en archeologische informatie met betrekking tot Fort Oranje, in ‘Hollantsch Brasil’, in Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 5, 133-141. PDF.