Massa Pequa Indian Fort New York

2014: NHF discovers Dutch Fort on Long Island! (in Dutch)

Archeologen ontdekken Nederlands fort op Long Island. Op 18 september 2014 stuitten de archeologen Oscar Hefting en Hans van Westing van de New Holland Foundation op de resten van het vergeten Fort Massapeag bij Massapequa Park op Long Island, NY. De Amerikaanse archeoloog Ralph Solecki, thans 97 jaar, had hier in de 30-er jaren, en daarna in de 90-er jaren, gegraven en een vierkante structuur, bestaande uit een wal met daaromheen een gracht, aangetroffen. Ook trof hij Nederlands kleipijpjes aan. Hij veronderstelde dat het een Indiaans fort uit ca. 1640 was, waarbij de pijpjes van ruilhandel afkomstig waren. Zijn tekeningen van de site laten echter een aanzet voor bastions zien, wat er volgens de Nederlandse archeologen op duidt dat we hier te maken hebben met een Europees c.q. Nederlands fort. Aangezien de Indianen geen kanonnen gebruikten, hoefden zij immers ook geen bastions te maken. Nadere bestudering van de site kan duidelijkheid verschaffen.
Achtergrond
Voor de Atlas of Dutch North America maakt een Nederlands-Amerikaans onderzoeksteam een inventarisatie van de Nederlandse verdedigingswerken in de V.S. Waar eerst maar tien forten uit de Nederlandse periode (1609-1674) tussen NY State en Delaware bekend waren staat de teller nu op 37, en het einde is nog niet in zicht. Nederlandse verdedigingswerken werden, net als in Nederland in voornamelijk in aarde en hout uitgevoerd. Deze materialen verdwijnen veelal in de loop der eeuwen waardoor het moeilijk is de sites te herkennen. Ervaring van betrokken archeologen in Nederland en Brazilië en opkomst van nieuwe technieken als grondradar en luchtfotografie biedt ook nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de V.S.