2016: Publicatie Erik Muller – Passagiersvaart op Nederlands-Indië

Publicatie geschreven door NHF-onderzoeker Erik Muller over de ontwikkeling van de passagiersvaart op Nederlands-Indië in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de decennia na de opheffing van de VOC, verslechterde de scheepvaartverbinding tussen Nederland en haar koloniën in de Oost. Nederland was bezet door de Fransen en Groot-Brittannië kreeg in 1811 Nederlands-Indië in handen. Dit zorgde ervoor dat er nog maar weinig Nederlandse schepen de haven van Batavia konden aandoen. Vanaf 1816 kon de situatie verbeteren toen de kolonie officieel weer werd overgedragen aan Nederland. De oprichting van de ‘Nederlandse Handel-Maatschappij’ door koning Willem I in 1824, zorgde er uiteindelijk pas echt voor dat de Nederlandse scheepsbouw en de scheepvaart op Indië weer op gang kwamen. Dit onderzoek richt zich op wat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de passagiersvaart naar de kolonie in deze periode. Zie PDF