Nederlandse groepsmigratie naar Brazilie (1822-1992)

In samenwerking met het Nationaal Archief is in 2012 een themagids uitgekomen over Nederlandse bronnen, die betrekking hebben op de groepsmigratie van Nederlanders naar Brazilië in de periode 1822-1992 en de kolonies die daardoor ontstonden. Vanuit deze kennis is aansluiting met het Tulipana Project voortgekomen, waarbij vanaf 2015 ook de Braziliaanse bronnen worden onderzocht. Het is de bedoeling dat dit onderzoek leidt tot een beter inzicht in de recente geschiedenis, waardoor banden met Nederland en Brazilië worden verstevigd.
Publicatie: Hulsman, L.A.H.C., 2012: Nederlandse groepsmigratie naar Brazilie (1822-1992). Contributions to the Atlas of Dutch Brazil, Volume 10. Amsterdam  PDF