Fort Oranje Project, Brazilie

In 2002/2003 is met GCE geld vanuit de Nederland overheid de opgraving van Fort Oranje gefinancierd, waarbij onderzoekers van de NHF betrokken waren. Bij de opgravingen zijn onderdelen van het Nederlandse fort uit 1631 teruggevonden, zoals de poort, de kruitkamer en de soldatenbarakken. De Braziliaanse Monumentenzorg IPHAN heeft een restauratieplan opgesteld, waarin deze elementen verwerkt zullen gaan worden. De verwachting is dat hiermee in 2015 wordt gestart. De NHF zal hierbij, samen met RCE, een adviserende rol hebben.