Projecten

Atlas of Dutch Southern Africa. Call for partners.

In navolging van de ‘Atlas of Dutch Brazil’ en de ‘Atlas of Dutch North America’, gaat de New Holland Foundation (NHF) nu werken aan de ‘Atlas of Dutch Southern Africa’. In dit geval wordt met ‘Southern Africa’ of Zuid-Afrika de Republieken van Zuid Afrika, Mozambique, Madagaskar, Mauritius en Sint-Helena bedoeld. Het doel van het project is om een inventarisatie te maken van forten en verdedigingswerken die in de 17de en... meer

Atlas of Dutch Brazil

Vanaf ca. 1585 zochten Nederlandse ondernemers de kust van Brazilië af voor handelsmogelijkheden in brazielhout en suiker. In 1630 heeft de Westindische Compagnie in het noordoosten zelfs een kolonie ‘Nieuw Holland’ gesticht, die 24 jaar heeft bestaan. Voor de Atlas of Dutch Brazil wordt, in samenwerking met Braziliaanse partners aan de hand van historisch en archeologisch onderzoek een inventarisatie gemaakt van de sporen, die aan deze bijzondere Nederlandse periode refereren.... meer

New_Netherland_'NOVI_BELGII_NOVAEQUE_ANGLIAE_NEC_NON_PARTIS_VIRGINIAE_TABULA' Nicolaas Visscher II

Atlas of Dutch North America

Sinds Henry Hudson in 1609 handelsmogelijkheden in Amerika ontdekte zijn er Nederlanders langs de Hudson geweest. ‘Nieuw Amsterdam’, het huidige New York, werd de bruisende hoofdstad van een kolonie ‘Nieuw Nederland’. In samenwerking met Amerikaanse partners worden aan de hand van historisch en archeologisch onderzoek de sporen van de eerste Nederlanders in Amerika (1609-1674) in kaart gebracht. De resultaten worden verwerkt op de website van de New Holland Foundation en... meer

Fort Oranje Project, Brazilie

In 2002/2003 is met GCE geld vanuit de Nederland overheid de opgraving van Fort Oranje gefinancierd, waarbij onderzoekers van de NHF betrokken waren. Bij de opgravingen zijn onderdelen van het Nederlandse fort uit 1631 teruggevonden, zoals de poort, de kruitkamer en de soldatenbarakken. De Braziliaanse Monumentenzorg IPHAN heeft een restauratieplan opgesteld, waarin deze elementen verwerkt zullen gaan worden. De verwachting is dat hiermee in 2015 wordt gestart. De NHF zal... meer

Groepsmigratie publicatie Lodewijk Hulsman

Nederlandse groepsmigratie naar Brazilie (1822-1992)

In samenwerking met het Nationaal Archief is in 2012 een themagids uitgekomen over Nederlandse bronnen, die betrekking hebben op de groepsmigratie van Nederlanders naar Brazilië in de periode 1822-1992 en de kolonies die daardoor ontstonden. Vanuit deze kennis is aansluiting met het Tulipana Project voortgekomen, waarbij vanaf 2015 ook de Braziliaanse bronnen worden onderzocht. Het is de bedoeling dat dit onderzoek leidt tot een beter inzicht in de recente geschiedenis,... meer

Fortenproject

Fortenproject

In 2014 is gestart met het Forten Project, waarbij een inventarisatie word gemaakt van alle Nederlandse verdedigingswerken overzee. Het project is gestart in Brazilië en Noord Amerika en wordt in de toekomst uitgebreid naar andere landen die een gemeenschappelijke geschiedenis met Nederland hebben, zoals Zuid Afrika, India, Sri Lanka en Indonesië. De resultaten worden verwerkt op de websites van de New Holland Foundation en de Atlas of Mutual Heritage.