Noord-Amerika

Doel van de Atlas of Dutch North America is om het gemeenschappelijk erfgoed tussen Nederland en Noord-Amerika in kaart te brengen.

Jaap Jacobs Dutch Colonial Fortifications in North America 1614-1676

Koloniale Nederlandse forten in Noord-Amerika 1614 – 1676. PDF Dutch Colonial Fortifications in North America