North America

Doel van de Atlas of Dutch North America is om het gemeenschappelijk erfgoed tussen Nederland en Noord-Amerika in kaart te brengen.

Jaap Jacobs’ Dutch Colonial Fortifications in North America 1614-1676

Dutch Colonial Fortications in North America 1614 – 1676 PDF Dutch Colonial Fortifications in North America